Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies zorgen er voor dat jij de site optimaal kan gebruiken. Lees hier meer over hoe we de cookies gebruiken en hoe je je instellingen kan aanpassen.

Cookie voorkeuren
 • Strict noodzakelijke of technische cookies

  Deze cookies verzamelen gegevens om de gebruiksvriendelijkheid van de website en de ervaring van de bezoekers te verbeteren (zoals u herkennen wanneer u terugkeert naar de website, uw gebruikersnaam en taal- of landkeuze onthouden, en wijzigingen onthouden die u hebt doorgevoerd zoals o.m. het lettertype).

 • Analytische/statistische cookies

  Deze cookies verzamelen gegevens over hoe de bezoekers gebruik maken van de website (zoals welke pagina’s het meest bezocht zijn, hoe bezoekers van de ene naar de andere link doorklikken, of bezoekers foutmeldingen krijgen, ...).

  We gebruiken de volgende dienst voor statistische doeleinden:

  • Google Analytics: Google Analytics is een webanalysedienst van Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies om deze website te helpen analyseren hoe bezoekers de website gebruiken. De door de cookies gegenereerde gegevens over uw gebruik van de website (zoals uw IP-adres) wordt doorgestuurd naar Google-servers, mogelijks in de VS.

VISIE EN FILOSOFIE VAN
HARLINDIS EN RELINDIS

ZR. ISABELLE DUFAUX

Aan de oorsprong van de Ommegang 2022 staat de overbrenging van de relieken van de beide heilige vrouwen Harlindis en Relindis vanuit de crypte van de Sint-Catharinakerk van Maaseik naar de Sint-Annakerk van Aldeneik en terug. Deze traditie van de Ommegang, die om de 25 jaar plaatsvindt, zal in 2022 verder gezet worden. Daarnaast zal het niet enkel gaan over het in stand houden van een traditie. Deze beide sterke vrouwen inspireren ons bij de levenskunst van vandaag.

Overleveringen vanaf de 9de eeuw, de zogenaamde Vita, verhalen over het leven van beide vrouwen in de 8ste eeuw.  Daaruit halen we een boodschap voor vandaag:

De kracht van geloven inspireert om de handen uit de mouwen te steken en stenen te verleggen. Het is een meerwaarde om dit samen te doen en zo te bouwen aan een geëmancipeerde samenleving.

GELOVEN
IN

datgene wat
we niet
onmiddellijk zien

De kracht van geloven toont ons waartoe mensen in staat zijn. Harlindis en Relindis putten kracht uit hun empirisch overstijgend geloof. Vandaaruit konden zij hopen en vertrouwen op een betere toekomst.

“(…) ze verlangden met al hun mentale kracht naar het eeuwig goede. Ze drukten hun stempel op de gehele wereld door hun daden.” (Vita 4)

Ook vandaag hebben we mensen nodig die niet stil blijven staan bij de zichtbare werkelijkheid maar die geloven in datgene wat we niet onmiddellijk zien: een betere toekomst, de capaciteit van mensen, een werkelijkheid die ons overstijgt, een God die het goede wil voor iedere mens.

Veel menselijke waarden zijn immers in de eerste plaats niet grijpbaar. Toch ondervinden we er de positieve gevolgen van. Denk maar aan liefde, vriendschap, waardering, respect, ...
De waarden die we hiermee verbinden zijn:

 • geloven
 • engagement
 • open geest
 • respect
 
Handen uit
de mouwen en

Stenen
verleggen

Uit de legende van het rozenwonder vernemen we dat de beide vrouwen niet zijn blijven stilzitten. Ze hebben de handen uit de mouwen gestoken en letterlijk en figuurlijk stenen verlegd.

“De heilige maagden Harlindis en Relindis, verafschuwden het nietsdoen.” (Vita 12)

In onze samenleving is het gemakkelijk om te zien wat er allemaal verkeerd gaat. We willen echter focussen op datgene wat we zelf kunnen veranderen ten goede en waar we ons steentje kunnen bijdragen. We houden het dus bij een positieve boodschap. We verbinden hieraan de waarden van:

 • positivisme
 • passie
 • daadkracht
 • doorzetting

Samen

is meer dan ik alleen

Een sterk signaal wordt ons gegeven door het feit dat de geschiedenis hier spreekt over meer dan één persoon. Het gaat over twee personen: Harlindis en Relindis. Twee vrouwen die verschillend zijn van elkaar maar die samen vernoemd en gekend zijn.

“Deze eerbiedwaardige maagden waren (…) vervuld van naastenliefde, bezig met het vervullen van broederlijke liefde, eervol in hun niet aflatende nederigheid, lovenswaardig in de godsdienstigheid, blij tijdens het geven van aalmoezen”. (Vita 12)

Uit deze context begrijpen we dat samen dus meer is dan ik alleen. Samen verbindt, vult aan, laat zich aanvullen, schept solidariteit, draagt zorg voor elkaar. Wij verbinden hieraan de waarden van:

 • solidariteit
 • zorg voor anderen
 • gastvrijheid
 • dienstbaarheid

Bouwen
aan

een geëmancipeerde
samenleving

Bouwen en emancipatie zijn inherent aan de geschiedenis die ons is overgeleverd. Denk maar aan de abdij te Aldeneik die zij stichtten, de Codex Eyckensis, de textilia en de andere kunstschatten die ons zijn overgeleverd. Aan de grondslag ligt een goede vorming en opleiding.
“… Zo zou de zwakheid van hun leeftijd gesterkt worden door de degelijkheid van de opleiding. Daar (…) gaf de Heer hen een scherp verstand om te begrijpen en Hij gaf hen een groot gedeelte van zijn genade. Al datgene wat ze geleerd hadden door te lezen of te luisteren onthielden ze…” (Vita 7)

Zowel technisch, educatief als cultureel werd een fundament gelegd voor onze hedendaagse samenleving. Het gedifferentieerde en uitstekende onderwijs dat typerend is voor de samenleving in Maaseik spelen daar een enorme rol in. Wij verbinden hieraan de waarden van:

 • vorming (onderwijs)
 • creativiteit (kunst en cultuur)
 • duurzaamheid
 • ondernemerschap
 • verantwoordelijkheid